Έλλη Στάη

Η δημοσιογράφος και ντίβα Έλλη Στάη (Πορτραίτα, 2012). The journalist and diva Elli Stai (Portraits, 2012)

Έλλη Στάη III

Έλλη Στάη II

Έλλη Στάη I

Advertisements

About d. [cells/ideas]

Born in Athens, Greece, Dimitris Eleas – Δημήτρης Ελέας is a writer, (independent researcher) and (political activist). - - - At the moment, Book in focus, work in progress (novel) The Black Birds of Warsaw.
This entry was posted in [My] Images and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.