Δημήτρης Μαργαρίτης

O Δημήτρης Μαργαρίτης

O Δημήτρης Μαργαρίτης

O Δημήτρης Μαργαρίτης II

O Δημήτρης Μαργαρίτης II

Advertisements

About d. [cells/ideas]

Born in Athens, Greece, Dimitris Eleas – Δημήτρης Ελέας is a writer, (independent researcher) and (political activist). - - - At the moment, Book in focus, work in progress (novel) The Black Birds of Warsaw.
This entry was posted in Δημήτρης Μαργαρίτης, Kορνήλιος Kαστοριάδης, Mνήμη Καστοριάδη, [My] Images and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.