Είμαστε εναντίον του φασισμού…

 

Είμαστε εναντίον του φασισμού… 

Κολάζ του Δημήτρη Ελέα εναντίον του φασισμού…

 

Είμαστε εναντίον του φασισμού… Salt and Pepper Nazi Swastika

Είμαστε εναντίον του φασισμού… Salt and Pepper Nazi Swastika

 

Είμαστε εναντίον του φασισμού… The SS (Spider Stalin)

Είμαστε εναντίον του φασισμού… The SS (Spider Stalin)

 

Είμαστε εναντίον του φασισμού… These Babies went into Politics

Είμαστε εναντίον του φασισμού… These Babies went into Politics

 

Είμαστε εναντίον του φασισμού… These babies... (Detail)

Είμαστε εναντίον του φασισμού… These babies… (Detail)

Είμαστε εναντίον του φασισμού… Two Best Friends

Είμαστε εναντίον του φασισμού… Two Best Friends

 

Πηγή: η ιστοσελίδα Greek Eyes in the World (dimitriseleas.com)

Advertisements

About d. [cells/ideas]

Born in Athens, Greece, Dimitris Eleas – Δημήτρης Ελέας is a writer, (independent researcher) and (political activist). - - - At the moment, Book in focus, work in progress (novel) The Black Birds of Warsaw.
This entry was posted in Έλληνες, Ελλάδα and tagged , , . Bookmark the permalink.